De oplossingen van MAIN Solutions
Vanaf 2008 heeft MAIN Solutions zich gericht op de ontwikkeling van informatiesystemen
ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte. Bij een groot aantal bedrijven
binnen deze sector bestaat behoefte aan toegankelijke software om gegevens vast te leggen en beschikbaar te maken voor meerdere gebruikers. MAIN Solutions heeft deze behoefte in beeld gebracht en vertaald naar praktisch toepasbare
softwareproducten.

 inwinnen en presenteren boomgegevens
 
Laagdrempelige applicatie (PDA + internet)  voor het registreren van onderhoudstoestand  en boomveiligheid.
 in kaart brengen ziekten en plagen
 Eenvoudige registratiesoftware voor  verwerking van meldingen ziekten en plagen.  Bestrijdingsploegen beschikken direct over  de juiste gegevens.

 inspectie openbare ruimte
 
Localiseren van gebreken in de openbare  ruimte. Van ontbrekende bestrating tot  verstopte straatkolk. Van kapotte prullenbak  tot illegaal gestort huisvuil